You are currently viewing Wielkie święto Biologów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie!

Wielkie święto Biologów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie!

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
                                                                                                                /Konfucjusz/

 

W piątek 23 września 2022 została sfinalizowana umowa o współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, obejmująca swym zakresem realizację projektu „Biologia kluczem do sukcesu”, którą przy akceptacji Starosty Łańcuckiego Pana Adama Krzysztonia i Wicestarosty Łańcuckiego Pani Barbary Pilawy-Kraus podpisali: Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Pani prof. Idalia Kasprzyk oraz Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie Pani Maria Buk-Kalinowska. Podpisaniu umowy towarzyszyła cała klasa 1C, beneficjent projektu, wraz ze swoimi nauczycielami – Panią mgr Barbarą Kruk – autorką programu oraz Panią mgr Edytą Jóźwiakowską, wspierającą realizację projektu jako wychowawca klasy.

Dzięki tej współpracy wszyscy uczniowie klasy uniwersyteckiej o profilu biologiczno-chemicznym będą korzystać z wykładów prowadzonych przez kadrę uniwersytecką, przeprowadzać doświadczenia na zajęciach laboratoryjnych w pracowniach Instytutu Biologii oraz zdobywać wiedzę w terenie podczas wycieczek edukacyjnych. W historii Uniwersytetu i naszej szkoły jest to pierwszy projekt, który obejmuje uczniów na całym etapie edukacyjnym. Stwarza to ogromne możliwości dla rozwoju naszej młodzieży, począwszy od warsztatu pracy biologa, skończywszy na kształtowaniu silnych charakterów.

Zainicjowana przez I Liceum klasa uniwersytecka powstała dzięki zaakceptowaniu przez Zarząd i Radę Powiatu Łańcuckiego finasowania projektu pn. „Biologia kluczem do sukcesu” oraz dzięki przychylności Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie współpracy dydaktycznej, której koordynatorem jest dr Mateusz Mołoń. Jesteśmy wdzięczni za taką szansę, a także zmotywowani do solidnej i rzetelnej nauki.