You are currently viewing Kwitną kasztany…. Pachnie maturą!

Kwitną kasztany…. Pachnie maturą!

Drodzy Maturzyści anno domini 2023!

Pamiętajcie, że edukacja to najlepsza inwestycja! Wierzcie w siebie, „bo zwyciężać mogą Ci, co wierzą, że mogą”.
Na maturę – wszystkiego najlepszego, połamania pióra, optymizmu i dużo wiary we własne siły. Ogromu szczęścia i trafienia w wymarzone tematy.

I jeszcze na koniec dobre rady!

Rekomendacje dla uczniów opracowane przez egzaminatorów CKE

Na podstawie prac ocenionych podczas badania diagnostycznego CKE w grudniu 2022 egzaminatorzy przygotowali wskazówki dla uczniów, którzy egzamin maturalny napiszą w maju. Na co zdający powinni zwrócić uwagę?

 Pamiętajcie  przed maturą z języka polskiego 2023

Matura z języka polskiego 2023 w nowej formule jest wymagająca. Maturzyści mają na egzamin aż 4 godziny.

 • dla wygody podkreśl lub w inny sposób zaznacz sobie w poleceniu wszystkie te elementy, które trzeba uwzględnić w odpowiedzi, aby była ona poprawna i pełna;
 • nie musisz pisać wszystkiego, o czym wiesz na dany temat – odpowiadaj na pytanie, które zostało ci postawione.

Do napisania notatki syntetyzującej mogą się okazać przydatne odpowiedzi do zadań, które rozwiązywałeś(-aś) wcześniej

Wypracowanie na maturze z języka polskiego. Ważne wskazówki

Wybierz temat, który rozumiesz i do którego będziesz umiał dobrać odpowiednią lekturę obowiązkową, a także inny utwór literacki.

 • w argumentacji dbaj o funkcjonalność omawianych utworów;
 • w swoim wypracowaniu przywołaj dwa konteksty;
 • rozwijając temat wypracowania, unikaj mnożenia przywoływanych i pobieżnie omawianych utworów;

Pamiętaj, aby wypracowanie stanowiło spójną całość, a wstęp, część zasadnicza i zakończenie były ze sobą logicznie powiązane;

O tym pamiętaj na maturze z języka angielskiego 2023

W zadaniach otwartych sprawdzających rozumienie tekstu (czyli np. zadania z rozumienia ze słuchu na maturze z języka angielskiego) pamiętaj, aby:

 • Przeczytać uważnie polecenie i zastosować się do wszystkich podanych w nim wymogów;
 • Udzielać odpowiedzi w języku wskazanym w poleceniu;
 • Nie przekraczać wskazanych limitów wyrazów w swoich odpowiedziach (jeśli takie są narzucone w poleceniu);
 • Udzielać odpowiedzi wyłącznie na podstawie tekstu lub tekstów podanych w zadaniu, a nie własnych przekonań lub wiedzy ogólnej;
 • Upewnić się, że twoje uzupełnienie luki pasuje do wyrazów/zdania przed luką i po luce;
 • Zadbać o precyzję udzielanych odpowiedzi. Nie uogólniać informacji i nie pomijać istotnych informacji podanych w tekście;
 • Pisać czytelnie, aby nie było żadnych wątpliwości co do zapisu odpowiedzi.

W zadaniach zamkniętych przydadzą się następujące wskazówki:

Wybierając odpowiedzi w zadaniach zamkniętych, nie sugeruj się wyłącznie występowaniem tego samego wyrazu lub wyrażenia w tekście oraz w jednej z opcji odpowiedzi do wyboru. Upewnij się, że odpowiedź, którą chcesz zaznaczyć, jest w pełni uzasadniona i żaden jej fragment nie jest sprzeczny z tekstem.

Jeśli nie potrafisz od razu wskazać poprawnej odpowiedzi, działaj drogą eliminacji i wyklucz odpowiedzi, które są niepoprawne lub nie mają uzasadnienia w tekście.

 • zrób korektę językową każdej udzielonej odpowiedzi.

To jest ważne na maturze z matematyki 2023

Tak, jak w przypadku pozostałych egzaminów priorytetowe jest na maturze z matematyki uważne czytanie treści polecenia. Poza tym egzaminatorzy przypominają: Maturzysto:

 • stosuj się do poleceń zadania. Polecenia są wyróżnione pogrubioną czcionką. Zwróć uwagę na czasowniki operacyjne użyte w poleceniu np. „Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź”, „Oceń prawdziwość stwierdzeń. Wybierz P albo F”, „Rozwiąż. Zapisz obliczenia”.
 • pamiętaj, że dużo twierdzeń i wzorów znajduje się w Wybranych wzorach matematycznych na egzamin maturalny z matematyki. Korzystaj z tej broszury, rozwiązując zadania.
 • w zadaniach, w których należy wykazać prawdziwość jakiejś ogólnej własności (np. podzielności), musisz przeprowadzić rozumowanie ogólne – nie podstawiaj konkretnych wartości liczbowych.
 • sprawdź, czy wszystkie decyzje w wyborze odpowiedzi do zadań zamkniętych właściwie przeniosłeś(-aś) na kartę odpowiedzi. Zaznaczenia w arkuszu nie będą sprawdzane i oceniane

Powodzenia!