You are currently viewing Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Uroczystość otwarcia nowego roku szkolnego 2023/2024 rozpoczęła się Mszą św. w kościele farnym w Łańcucie, której przewodniczył ks. Krzysztof Jasiński. Oprawę liturgiczną i muzyczną przygotowali uczniowie łańcuckich szkół średnich.

Pogoda dopisała. Sienkiewiczacy wypełnili licealne podwórze, gromadząc się w cieniu ukochanej lipy. Wprowadzono sztandar szkoły, społeczność szkolna odśpiewała uroczyście „Mazurek Dąbrowskiego”. Pani dyrektor Maria Buk-Kalinowska powitała wszystkich po wakacyjnej przerwie oraz odczytała okolicznościowe listy. Głos zabrała również Pani Barbara Pilawa-Kraus, Wicestarosta Łańcucki, życząc kadrze pedagogicznej oraz uczniom owocnego roku szkolnego, pełnego sukcesów i zadowolenia. Z życzeniami i nowymi pomysłami na nowy rok szkolny wystąpił pełen zapału Samorząd Uczniowski, Wiktor Chmielarz i Karol Bar. Całość wypełnił program artystyczny oparty na twórczości Wisławy Szymborskiej, w wykonaniu uczniów kl. 2A, pod kierunkiem pani Joanny Wszoły-Czerw. Ten wyjątkowy dzień ubogacili również swoją obecnością Absolwenci szkoły.

 

Słowo od Dyrektora

Kochani Uczniowie, Drodzy Nauczyciele i Pracownicy, Szanowni Rodzice!

Po wakacyjnej przerwie stajemy u progu nowego roku szkolnego, radośni i wypoczęci, pełni zapału i sił, ale także pytań o to, jaki będzie ten rok, co nam przyniesie… Jesteśmy pełni nadziei, że będzie to fascynująca przygoda w szkole, w której wszyscy czują się dobrze i bezpiecznie, w której gości uśmiech, przyjaźń, dobre słowo, gdzie wszyscy rzetelnie wypełniają swoje obowiązki, czy to uczniowskie, czy służbowe. W szkole, w której odnosi się sukcesy, a porażkom nie pozwala się upaść, lecz stają się one podwójną motywacją do bardziej wytężonej pracy.

Na pewno jest to rok szczególny dla uczniów, którzy rozpoczynają naukę w naszym Liceum, może trochę z obawą przed nowym, ale także z otwartością i energią do podejmowania wyzwań. Będzie to szczególny rok także dla najstarszych uczniów – czwartoklasistów, którzy ukończą kolejny etap edukacyjny i przystąpią do egzaminu maturalnego.

Jaki będzie ten rok w największej mierze zależy od każdego z nas, od naszych postaw, motywacji, zaangażowania. Każdego dnia na każdej lekcji pracujecie na swoją przyszłość. Kontynuujcie te cechy, którymi wykazywaliście się już w minionych latach, pamiętając o odpowiedzialności za siebie i za innych. Dzielcie się swoją radością, uśmiechem, obdarzajcie przyjaźnią, budujcie atmosferę zaufania i wzajemnego zrozumienia. Dobrze wykorzystajcie czas, który został Wam dany, a jednocześnie zadany.

Kochani Uczniowie, przed Wami rok wytężonej pracy, wielu zadań i obowiązków.  Korzystajcie z możliwości, jakie daje Wam szkoła, by odnosić sukcesy w zdobywaniu wiedzy i rozwijać swoje pasje.

Szanowni Rodzice, na początku tego nowego roku życzę Wam wielu powodów do zadowolenia z osiągnięć i rozwoju Waszych dzieci. Liczymy nadal na owocną współpracę, której celem jest nasze wspólne dobro.

Drodzy Państwo Nauczyciele i Pracownicy Szkoły, życzę Wam siły i wytrwałości w realizacji podejmowanych działań, satysfakcji z wykonywanej pracy i zadowolenia z jej efektów.

„Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo” /Phil Bosmans/. Tego bogactwa życzę nam wszystkim. Dzielmy się nim na co dzień, budując piękno naszego Liceum.