You are currently viewing Projekty społeczne w naszym Liceum !

Projekty społeczne w naszym Liceum !

Od 1 września w ramach Biznesu i zarządzania uczniowie klas pierwszych rozwijają kompetencje przyszłości: współpracę, komunikację, kreatywność. Metody nauczania w podstawie programowej opierają się na realizacji zadań metodą projektów zespołowych, wykorzystania polskich studiów przypadków biznesowych (case studies) symulacji biznesowych oraz elementów grywalizacji.

Aby przybliżyć uczniom metodę projektów sięgnęliśmy po materiały i narzędzia przygotowane przez Fundację Zwolnieni z Teorii.

Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska olimpiada dla szkół ponadpodstawowych w ramach której uczniowie sami realizują projekty społeczne. Zdobywają przy tym umiejętności potrzebne na rynku pracy, uczą się zarządzania, pracy zespołowej, komunikacji, rozwiązywania problemów… zdobywając przy tym certyfikaty pomocne przy szukaniu pracy czy rekrutacji na studia. Co więcej…robiąc prawdziwy projekt społeczny rozwijają kompetencje proinnowacyjne potrzebne także w życiu codziennym, takie jak empatia czy poczucie sprawstwa.

W naszej Szkole klasy pierwsze realizują kilka takich projektów, które są na różnym etapie realizacji. Zobacz: platforma zwolnienizteorii.pl

Prezentacje tych projektów znajdziesz na tej stronie w zakładce projekty zewnętrzne.