You are currently viewing Ogólnopolski Konkurs Młodzi Liderzy Przedsiębiorczości. Konkurs ten organizuje Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Trwa od listopada 2023 do kwietnia 2024.

Ogólnopolski Konkurs Młodzi Liderzy Przedsiębiorczości. Konkurs ten organizuje Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Trwa od listopada 2023 do kwietnia 2024.

I etap Konkursu składał się z dwóch części: eliminacji wewnątrzszkolnych i rozgrywki międzyszkolnej (zadanie projektowe).

Uczniowie rozwiązywali test zamieszczony na stronie internetowej programu. Wcześniej samodzielnie przygotowywali się na podstawie materiału startowego a dotyczył on kompetencji w biznesie. W naszej szkole w I etapie wzięli udział wszyscy uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. Eliminacje wewnątrzszkolne służyły wyłonieniu przez nauczyciela 3-osobowego zespołu uczniów, którzy najlepiej rozwiązali test. Taki 3-osobowy zespół  reprezentował szkołę na dalszych etapach konkursu. W naszej szkole była to drużyna składająca się z :

                Szymona Sochy z kl. III C, Łukasza Górskiego z kl. III C,  Alicji Zych z kl. II B

W ramach rozgrywki międzyszkolnej, wyłonione w eliminacjach wewnątrzszkolnych  zespoły przygotowywali projekt na temat kompetencji miękkich. O awansie zadecydowała liczba punktów otrzymanych przez zespół.

Do II etapu zakwalifikowało  się 20 zespołów ( w tym oczywiście nasz zespół) które miały na zadanie nakręcić film, w którym pokażą ,które z kompetencji przyszłości wykorzystują na co dzień i w jaki sposób. Na tym etapie ocena zadania konkursowego  przebiegała dwustopniowo: głosowanie internautów oraz ocena  jury. Po zamieszczeniu na stronie internetowej programu „Moje finanse” wszystkich prac konkursowych – filmów, rozpoczęło się głosowanie internautów. Internauci oceniali atrakcyjność filmu oddając swój głos na wybrany film (ważna była aktywność szkoły mierzona liczbą oddanych głosów na przedstawioną pracę konkursową. Po zakończeniu głosowania internautów, 12 filmów, które uzyskały największą liczbę głosów zostało przedstawionych do oceny jury. Jury oceniło ich wartość merytoryczną i zgodność z określonymi wymogami. W wyniku oceny jury zostało wyłonionych 8 filmów, których autorzy zostali zakwalifikowani do etapu III ( w tym nasz zespół).

III etap Konkursu – finałowy, w którym udział weźmie 8 zakwalifikowanych po poprzednich etapach 3-osobowych zespołów uczniów, odbędzie się 10,11 i 12 kwietnia br.. stacjonarnie w Warszawie. Rozgrywka finałowa typu Innovation camp, będzie miała formę dwudniowego zadania biznesowego. 8 drużyn uczniowskich będzie pracować przy wsparciu i pod opieką mentorów, a ich zadaniem będzie zaproponowanie rozwiązania problemu biznesowego lub społecznego. Następnie rozwiązanie to będzie prezentowane przed jury konkursu.

Cieszymy się, że Nasi uczniowie jadą do Warszawy na finał! Swoją pracą zasłużyli na to wyróżnienie. Życzymy im jak najlepszego wyniku!!