You are currently viewing Batalia Sienkiewiczaków o certyfikat: ZŁOTA SZKOŁA NBP

Batalia Sienkiewiczaków o certyfikat: ZŁOTA SZKOŁA NBP

Aktywność Sienkiewiczaków w dziedzinach ekonomicznych jest już przysłowiowa, każdego roku podejmują mnóstwo wyzwań dowodząc, że są przedsiębiorczy, wyedukowani i myślą ekonomicznie. Tym razem grupa drugoklasistów: Celina Bartman, Kornelia Bem, Łukasz Grad, Kamila Kordas, Maria Niemczak, Klaudia Szewczyk, Wojciech Trawka i Aleksandra Zych – Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej pod wodzą prof. Marty Kaczmarczyk i prof. Władysławy Kluz-Chłandy. przystąpiła do I edycji programu zatytułowanego Giganci finansów osobistych i przez prawie cztery miesiące (od połowy stycznia do 30 kwietnia) realizowała niełatwe zadania. Dotyczyły one planowania i kontroli wydatków i zarządzania własnymi pieniędzmi, odkładania ich na wyznaczony cel, pomnażania oszczędności, pierwszych kont bankowych, kontrolowania długów, bezpiecznych zakupów, ubezpieczeń.

Drużyna zrealizowała szereg zadań:

– odbyła cztery ciekawe spotkania z ekspertami: dyrektorem łańcuckiego Banku Pekao S.A., p. Pawłem Kwiekiem i (dzięki uprzejmości prodziekana p. dr. hab. Bogdana Wierzbińskiego) z pracownikiem naukowym Uniwersytetu Rzeszowskiego p. Rafałem Piterą. Obaj eksperci wyposażyli nie tylko Drużynę, ale też klasę 2ap w potężną wiedzę, spotkania były niezwykle interesujące, naszpikowane wiedzą o oszczędzaniu, kredytach itd.

– drugie zadanie polegało na przeprowadzeniu pięciu spotkań tj. debaty panelowej, moderowanej i nieformalnej oraz quizu. na tematy szeroko rozumianych finansów osobistych, praw konsumenta, wyboru konta czy roli banków w gospodarce rynkowej Moderatorami debat byli: ekspert – dyrektor banku, nauczycielka przedsiębiorczości prof. M. Kaczmarczyk oraz członkowie Drużyny. Zajęcia odbywały się podczas lekcji przedsiębiorczości w klasach 2ap, 2bp ,2cp, 2dp i 2ep. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem uczestników.
Szczegółowe sprawozdanie zostało zmieszczone w formule konkursu.

– trzecie zadanie to lekcje z ekonomią. Nieocenieni okazali się uczniowie klasy 2cg, którzy przygotowali świetne trzy lekcje „Finanse Wokulskiego. Lalka B. Prusa z ekonomią wcale nie w tle”, „Sklep Minclów, Wokulskiego, Szlangbauma – XIX-wieczne mini przedsiębiorstwo.” Lekcje współprowadziły p.prof. Władysława Kluz-Chłanda i Marta Kaczmarczyk, obserwowała p.wicedyrektor dr Joanna Kordzikowska. Były to zajęcia interdyscyplinarne, łączyły treści programowe z języka polskiego, przedsiębiorczości, ekonomii, historii gospodarczej.

Drodzy Ambasadorowie Edukacji Ekonomicznej ! Przyszli dyrektorzy banków, prezesi Giełdy Papierów Wartościowych, naukowcy, biznesmeni, ba, ministrowie finansów ! Gratulujemy Wam pomysłowości, wiedzy, wytrwałości, determinacji! Trzymamy kciuki za wyniki zmagań!      

Dodaj komentarz