You are currently viewing HARMONOGRAM USTNEJ MATURY PRÓBNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

HARMONOGRAM USTNEJ MATURY PRÓBNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Od poniedziałku 19.02 do piątku 23.02.2024 będzie przeprowadzany ustny egzamin próbny  z języka angielskiego. Harmonogramy matur pojawią się na co najmniej dzień przed planowanym egzaminem i będą umieszczone w gablocie obok sekretariatu oraz na stronie szkoły.

 Należy zabrać dowód osobisty oraz przyjść 5 minut przed planowanym rozpoczęciem egzaminu, uprzednio zwalniając się u nauczyciela prowadzącego w tym czasie lekcje.

O ewentualnej nieobecności należy dzień wcześniej poinformować nauczyciela przeprowadzającego egzamin. Zamiana uczniów na egzaminie możliwa jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z egzaminatorem.